tüm mevzuatlar
Türü Tarih Sayı Konusu
Ms Word 20/06/2012 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Ms Word 31/12/2004 25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
Ms Word 31/05/2009 27244 Ağır ve Tehl. İşl. Çalıştırılacak İşçiilerin Mesleki EğitimlerineDair Tebliğ
Ms Word 08/06/2010 27605 Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalarla İlgili Yönetmelik
Ms Word 14/03/1991 20814 Katı Atıkların Kontrolü
PDF 14/03/2005 25755 Tehlikeli Atıkların Kontrolü
PDF 30/11/-0001 14752 Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde Alınacak Tedbirler
Ms Word 19/12/2007 2007/12937 Binalarin Yangından Korunması Yonetmeliği Yangın Yön Ekleri
Ms Word 19/12/2007 2007/12937 Binaların Yangından Korunması Yonetmeliği
Ms Word 15/08/2009 27320 İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik
Tasarım Grup | Duygu AĞIRAL'ın katkılarıyla  |  XHTML 1.0 | CSS 2.1  |

ORAK Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. - Akaryakıt, danışmanlık, Akaryakıt İstasyonları, Petrol Sektörü, LPG danışmanlık, Proje Kontrolü, ISIG Eğitimleri, SEÇ Eğitimleri, SEÇ-G Eğitimleri, ISEÇ Eğitimleri, Emniyetli Çalışma, Akaryakıt İstasyonu Teknik Eğitimleri, LPG proje hizmetleri, Akaryakıt istasyonu proje hizmetleri, Müteahhit akreditasyonu, Müteahhit Yeterlilik, Müteahhit Ön yeterlilik, Müteahhit Emniyet Pasaportu, Safety, ISO 9001, OHSAS 14001, Akaryakıt İstasyon Ruhsatı, Akaryakıt İstasyon Yönetmeliği, Saha Betonu, TSE 12820, TSE 11939, Kaza Nedenleri, Kaza Önlemleri, İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Mevzuat, Mevzuatlar, Akaryakıt İstasyon Mevzuatları, Müteahhit Yeterliliği, Müteahhit Eğitimi, Tank Kaplaması, Tank Cidarlaması, Akaryakıt Tank Temizliği, Akaryakıt Tank Cidarlaması, Akaryakıt Tank Kaplaması, Akaryakıt Tank Tamiri, NEBOSH International General Certificate, NEBOSH, NEBOSH Uluslararası Sertifika Egitimi, NEBOSH İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, NEBOSH Training, NEBOSH IGC, NEBOSH Eğitimi, IOSH Managing Safely, IOSH Egitimi, IOSH İş Sağlığı ve Güvenliği