Tanker şöförlerinin alması gereken belgeler nelerdir ?

SÜRÜCÜLERİN ALMASI GEREKEN BELGELER

SRC BELGESİ: SRC Belgesi uluslararası ve yurtiçi yolcu ve yük taşımacılığı yapan kamyon, kamyonet, otobüs ve minibüs gibi ticari araç kullanan şoförlerin Mesleki Yeterlilik Belgesidir.

PSİKOTEKNİK BELGESİ: Sağlık bakanlığı tarafından onaylı kurumlar tarafından kişinin bedensel ve psikolojik durumunun sürücülük yapmaya elverişli olduğunu, psikolog ve simülatör aletinin vermiş olduğu rapor ve bu raporun Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanması sonucunda sahip olacağınız bir belgedir.

Yer altında hangi tür tanklar kullanılabilir? Tek cidarlı tanklar kaplatılmak suretiyle kullanılabilir mi?

TS 712 ve TS 8993 e uygun olarak yapılmış tek/ çift cidarlı tanklar ve TS EN 976 'e uygun olarak yapılmış GRP ( Cam Elyaf Takviyeli Plastik ) tanklar petrol ürünlerini depolamak maksadıyla yeraltında kullanılabilirler.

Tek cidarlı tankları kaplayarak kullanmak mümkün olup bu konuda Türkiyede yeni faaliyete başlamış olan SOCOMEX firması yaptığı tek ve çift cidarlı kaplamalara 20 yıl garanti vermektedir.( 0 216 314 00 61)

Rekabet kurumu tarafından yayınlanan intifa hakkı ile ilgili beşyıllık muafiyetten yararlanma sürelerinin hesaplanmasında hangi tarihler esas alınacaktır.

Beş yıllık sürenin tespitinde dağıtıcı ve bayi arasındaki kesintisiz olarak süregelen dikey ilişki değerlendirilecektir. Dikey ilişkiden kasıt taraflar arasın daki bayilik, intifa hakkı, kira gibi benzer sözleşmelerden oluşan hukuki ve iktisadi ilişki bütünüdür.

Bu Bağlamada taraflar arasında süregelen rekabet yasağına dayalı dikey ilişkiye başlangıç teşkileden ilk anlaşmanın yapıldığı tarih esas alınacaktır. Bu konuda daha detaylı bilgiyi EPDK web sayfasında bulabilirsiniz.

Rekabet Kurumu tarafından yayımlanan kararlarda, intifa hakkının grup muafiyetinden yararlanma süresinin beş yıl ile sınırlandırıldığı belirtiliyor. Bu sınırlama her koşulda geçerlimidir ?

İntifa ve benzer etkiye sahip sözleşmelerin muafiyetten yararlanma sürelerinin beş yıl ile sınırlandırılmasının nedeni, bu tür sözleşmelerin bayiler üzerine getirilen rekabet yasağının süresini fiiline uzatarak, 200272 sayılı tebliğ ile izin verilen beş yılın ötesine taşımasıdır. Dolayısıyla bu sınırlama, intifa ve kira gibi sözleşmelerde bayilik sözleşmesinin tarafların hukuki yada iktisadi olarak aynı olmaları halinde geçerlidir. Bu konuda daha detaylı bilgiyi EPDK web sayfasında bulabilirsiniz.

K Belgesi nedir ? Yalnızca kendi akaryakıt istasyonlarına taşıma yapan bayiler bu belgeyi almak zorundamıdır ?

K Yetki belgesi : Ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşıma şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.

K1 Yetki belgesi : Kendi adına kayıtlı araçlarla yurtiçinde ve İliçinde başkasına ait eşya taşımacılığı (Nakliyecilik) yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belgedir. K2 Yetki belgesi: Kendi adına kayıtlı araçlarla sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belgedir.

K YETKİ BELGESİ OLMADAN TAŞIMA YAPMANIN CEZASI 5.000 TL DİR. 25.2.2004 tarihli ve 25384 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmış ve yeni yönetmelik 11.6.2009 günlü ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de ya-yımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tönetmeliklerde yapılan yeni K1 ve K2 belgelerinin lisans belgelerine tescillenmesi işlemide kaldırılmıştır.

Büyük şehirlerdeki arıtması ve yeniden kazanımı olmayan yıkama ünitelerinin kapatılacağını duydum.Doğru mu? Arıtma ve yeniden kazanım sistemlerini nasıl temin edebilirim, fiyatı nedir?
Ülkemiz, çöl olma yolunda hızla ilerleyen bir durumdadır ve giderek artan bir susuzluk yaşanacağı kesindir. Suların tekrar kazanılması uygulaması, Avrupa Birliği ülkelerinde zaten uzun yıllardır devam etmektedir. Bu uygulama AB uyum protokolü çerçevesinde Büyükşehirlerden başlamak kaydı ile tüm ülkemizde kısa zamanda uygulanacaktır. İlgili kanun Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Temini şu anda ancak ithalat yolu ile olabilmektedir. Ülkemizde çok yeni bir uygulama olup henüz yaygınlaşmamıştır. Kısa bir zaman sonra üçte bir fiyatına bu sistemi kurabilmek söz konusu olabilecektir. Şu andaki ithal fiyatları yaklaşık 60.000 Dolar civarındadır. Arzu etmeniz durumunda ORAK Danışmanlık olarak size ürün ve firma önerebiliriz.
Jeneratör bakım anlaşması yaptırılması zorunlumudur ?
Hayır, zorunlu değildir ancak yukarıdaki ve bunların dışındaki birçok sorunu tespit etmek ve olabilecek sorunları minimuma indirmek için jeneratör üretici firmasıyla aylık periyodik anlaşması yapmak büyük önem taşımaktadır. Jeneratör elektrik, elektronik ve mekanikten oluşan bir cihazdır, dolayısıyla ehliyetli olmayan kişilere müdehale ettirilmesi çok daha pahalıya çıkacak servis giderlerine sebep olacaktır.
Jeneratör için ayrı bir topraklama yapılmalımıdır ?
Jeneratör firmaları harici topraklamayı zorunlu kılarlar. Yapılmaz ise doğacak arızayı garanti kapsamında değerlendirmezler. Topraklamanın olmaması veya uygun olmaması durumunda yaşanan en sık arıza kontrol panelinin arızalanmasıdır. Tesis topraklamasına 30 mt uzaklıkta yer altında yüksek gerilim hattı geçmeyen bir alana topraklama yapılması tavsiye edilir.
LPG pompası şebeke elektriği ile çalışırken, jeneratör devreye girdiğinde UPS veya LPG pompa kumanda sistemi arızaya geçtiği için LPG pompası servis dışı kalıyor.
Bu sorun jeneratörün demerajlı yüklere karşı cevap verebilmesi için frekans aralığının 52-53 hz olarak ayarlanmasından kaynaklanabilir. Yapılması gereken öncelikle UPS veya LPG pompa kumanda sisteminde arızaya sebep olan parametre sahasının genişletilmesidir. Bu çözüme LPG pompası veya UPS üreticisinin olumsuz cevap vermesi durumunda jeneratör frekansı üretici firmaların istediği değere ( 50 hz) ayarlanması gerekecektir. Bu ayar sonunda jeneratör devir kaybederek korumaya geçmezse sorun olmaz ancak kompresör gibi yükler devreye girdiğinde jeneratör frekansı anaormal sınır olarak tanımladığımız 46-54 hz aralığı dışına çıkarsa jeneratör servis dışı kalabilir. Bu durumda ilk önerinin yapılması veya jeneratörün daha büyük güçlü bir jeneratör ile değiştirilmesi gerekmektedir.
İstasyonumdaki Jeneratör çalışıyor ancak bir süre sonra voltaj arızası ile korumaya geçiyor.
İstasyonunuzda elektrik fazları üzerinde dengesiz bir yükleme varsa, bu dengesizlik nedeni ile jeneratörün istasyonu beslemesi sırasında normal sınırlar dışında ( 180-250 V ) voltaj üretmesi söz konusu olabilir. Bu durumda eğer jeneratörünüz yeni sistem otomasyona sahipse voltaj arızası ile servis dışı kalması mümkündür. Bu dengesiz yük hali istasyonlarda gece-gündüz, yaz-kış dönemlerinde ortaya çıkabilmektedir. Bunun nedeni kanopi aydınlatmaları, yazın ise klimalardır. Bu tespitin jeneratör üreticisi tarafından yapılmasını müteakip uzman ve ehliyetli bir elektrikçi tarafından +-%15 esası dikkate alınarak yük dengelemesi yapılmalıdır.
Tasarım Grup | Duygu AĞIRAL'ın katkılarıyla  |  XHTML 1.0 | CSS 2.1  |

ORAK Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. - Akaryakıt, danışmanlık, Akaryakıt İstasyonları, Petrol Sektörü, LPG danışmanlık, Proje Kontrolü, ISIG Eğitimleri, SEÇ Eğitimleri, SEÇ-G Eğitimleri, ISEÇ Eğitimleri, Emniyetli Çalışma, Akaryakıt İstasyonu Teknik Eğitimleri, LPG proje hizmetleri, Akaryakıt istasyonu proje hizmetleri, Müteahhit akreditasyonu, Müteahhit Yeterlilik, Müteahhit Ön yeterlilik, Müteahhit Emniyet Pasaportu, Safety, ISO 9001, OHSAS 14001, Akaryakıt İstasyon Ruhsatı, Akaryakıt İstasyon Yönetmeliği, Saha Betonu, TSE 12820, TSE 11939, Kaza Nedenleri, Kaza Önlemleri, İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Mevzuat, Mevzuatlar, Akaryakıt İstasyon Mevzuatları, Müteahhit Yeterliliği, Müteahhit Eğitimi, Tank Kaplaması, Tank Cidarlaması, Akaryakıt Tank Temizliği, Akaryakıt Tank Cidarlaması, Akaryakıt Tank Kaplaması, Akaryakıt Tank Tamiri, NEBOSH International General Certificate, NEBOSH, NEBOSH Uluslararası Sertifika Egitimi, NEBOSH İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, NEBOSH Training, NEBOSH IGC, NEBOSH Eğitimi, IOSH Managing Safely, IOSH Egitimi, IOSH İş Sağlığı ve Güvenliği