Saha betonumda derz dolgusunu kullanmalımıyım ? Faydaları Nelerdir?
Derz dolguları zemin betonlarında yapısal derzlerde, çatlak kontrol derzlerinde ve genleşme derzlerinde boşlukların doldurulması, yapı bileşenlerinin esnek çalışmasını sağlamasını ve yüzey bitişlerinin düzgün ve temiz bitirilmesini sağlayan muhtelif vasıflarda kimyasal maddelerdir. Derz Dolgusuna başlanmadan önce betonun en az 28 günlük olmasına dikkat edilmelidir. Derz dolgusu uygulamasından önce kesilen derzler temizlenmeli, toz, yağ, gibi maddelerden tam olarak arındırılmalıdır. Derz dolgusunun faydaları şunlardır; • Yüzey bitişlerinin düzgün ve temiz görünmesi sağlanır, • Derz aralarından zemine doğru, yağ ve petrol türevi maddelerin akmasını engelleyerek doğayı korur • Beton köşe kırılmalarını azaltır, • Derz aralarından beton altı zeminine suyun ulaşmasını engelleyerek, betonun çökme ve kırılma riskini önemli ölçüde azaltır. Beton konusunda diğer detaylara sunumlar başlığı altındaki “beton sorunları.ppt “ isimli dosyadan ulaşabilirsiniz.
Saha betonum çatladı ne yapmalıyım ? Saha Betonunda Oluşan Çatlaklar Nasıl Önlenir?
Yapısal çatlaklar, yapının işlevi gereği taşıması zorunlu gerilmelerden kaynaklanır. Bunlar, anolama sistemi iyi olmayan veya zemin problemi çözülmemiş saha betonlarında meydana gelirler; beton dökümü ve döküm koşulları ile ilgileri yoktur. Bu tip çatlaklar sonucunda sahada çökmeler meydana gelir ve beton kullanımında olumsuzluklara yol açabilir. Uygulama bazlı çatlaklar ise taze ve yaşlanmış betonlarda meydana gelir. Taze beton çatlakları; betonun kalıba yerleştirilmesini izleyen ilk 30 dakika ile 5 saat arasında görülür. Bu çatlaklar, 1cm’den 10 cm’ye erişen derinlikte ve birkaç cm’den başlayarak, 2 mt’ye varan uzunluklarda olabilir. Derin ve uzun çatlaklar betonun mukavemeti ve dayanıklılığı açısından zararlı olabilir. Taze beton çatlaklarının en önemli nedeni plastik rötre (büzülme)sayılabilir. Bu tip çatlaklar, özellikle sıcak, kuru, rüzgârlı günlerde dökümü yapılan betonlarda görülen; rastgele dağılmış, çeşitli boylarda ve genişliklerdeki çatlaklardır. Genelde çatlak genişliği 1 mm’den azdır ve yüzeyseldir, derine gitmez, beton kullanımı açısından olumsuz bir durumu yoktur. Saha betonu dökülünce, hava şartlarının etkisiyle, üst yüzeyindeki su buharlaşmaya başlar. Betonu terk ederek havaya karışır, bu suyun yerine betonun bünyesindeki su yukarı, üst yüze doğru gelir (kusulan su). Bu süreç içerisinde buharlaşma hızı, su kusma hızından yüksekse betonun yüzeyi kurumaya, dolayısıyla büzülmeye ve çatlamaya başlar. Betonun su kusma hızını etkileyen iki temel faktör, betonun doluluğu ve agrega granülometrisi'dir. Agreganın granülometrisi ne kadar az boşluklu ise betonun mukavemeti o kadar yüksek olur, ama boşluk olmadığından kusma suyunun yukarı çıkması zorlaşır, gecikir; su kusma hızı azalır. Buharlaşma suyunun yerine kusma suyu gelemeyince betonun yüzeyi kurur ve çatlar. Hazır betonun granülometrisinin betonun su kusmasını engellemeyecek şekilde hazırlanması ve betonun içindeki suyu tutan kimyasal ve mineral katkıların kullanılmaması gerekmektedir. Saha betonlarında yüzeyde kür malzemesi kullanımı, yüzeyde yalıtımlı bir tabaka oluşturulması ve betondaki suyun hızlı buharlaşmasını önlemek amaçlıdır. Saha betonlarında kür işlemi için özel kimyasal kür malzemeleri kullanılabileceği gibi ıslak çuval bezi (telhis) kullanılarak da, yüzeydeki rötre çatlaklarının oluşması ve betonda ani su kaybı önlenebilir. Bu amaca yönelik uygulama tekniğine, ortama ilişkin fiziksel şartlara göre karar verilmelidir. Betonun dökülmüş olduğu zeminin de, betonun suyunu emmesi sonucunda, beton suyunu zemine doğru kaybederek yüzeyde erken kuruma ve büzülme olabilmektedir. Böyle durumlarda beton dökülmeden önce zemin iyice sulanmalı ya da poliüretan örtü (naylon branda) ile kaplanmalıdır. Yaşlanmış beton çatlakları; değişik yaş gruplarındaki (birkaç haftadan 30 yıla kadar) betonlarda görülebilir. Çatlaklar, fiziksel veya kimyasal kökenlidir. Bunlar, önce kılcal görünümde, ardından büyüyen ve birleşen çatlaklardır. Çatlakları takiben beton yüzeyinde soyulma, dökülme ve patlamalar görülür. Önlem alınmadığı takdirde, betonarme elemanlar zamanla tamamen tahrip olabilir. Bu çatlamaların nedenleri arasında donma-çözülme, alkali-aktif silis reaksiyonu, karbonatlaşma, donatının korozyonu/paslanması, sülfat - asit - tuz gibi beton için zararlı maddelerin yol açtığı reaksiyonlar sayılabilir.
Saha betonunda Anolama Sistemi yapmak zorundamıyım?
Anolama sistemi (Slab Design ) , betonun çalışma prensipleri hesaplanarak tasarlanmış bir beton dökme tekniğidir. Buna göre, beton dökülecek saha plakalara ayrılarak yapısal derzler (construction joints) oluşturulur ve daha sonra bu plakalar kare formu oluşturacak şekilde kesilerek esneme, çatlak kontrol derzleri (contraction joints) oluşturulur. Bu ayırma işleminde önemli faktör ano genişliği ve uzunluğudur. Yaygın olarak kullanılan ano genişliği 4m olup ano boyu ise donatı durumuna ve beton kalınlığına göre değişmekle beraber 24m’den daha uzun olmamalıdır. Yapılmış olan uygulamalar göstermektedir ki; ano genişliği 3m veya altında olduğu durumlarda ano boyunun da kısaltılması uygun olmaktadır. Ano genişliği ise 5m’den fazla olmamalı, olması durumunda iki parça halinde dökülmelidir. Yapısal derzlerin oluşturduğu bu plakaların derz kesme işlemi, betonlama işlemini takiben, hava sıcaklığına bağlı olarak, 12 ila 36 saatlik bir süre dilimi içerisinde yapılmalı ve derz derinliği beton kalınlığının 1/4 oranında olmalıdır. Bu sistem uyarınca oluşturulan yapısal derzlerin derinliği ise beton kalınlığında olmalı ve anolar arası farklı oturmaları engellemek ve anoların birbirleriyle esnek bir biçimde çalışmasını sağlamak amacıyla ara bağlantı donatısı yerleştirilmelidir. Beton konusunda destek almak istemeniz durumunda ORAK Danışmanlık olarak size konusunda uzman firmaları yönlendirebiliriz. Beton konusunda diğer detaylara sunumlar başlığı altındaki “beton sorunları.ppt “ isimli dosyadan ulaşabilirsiniz.
İstasyon sahasındaki dolgu ve zemin özellikleri Nasıl Olmalıdır?
Beton zeminler maruz kaldıkları yüklemeleri direkt olarak alt zemine iletmektedir. Bu nedenle alt zeminin özellikleri zemin betonunu birinci derecede etkilemektedir. Yapı tasarımında da zemin özellikleri en az bina konstrüksiyonu kadar önemli olmasına rağmen bu noktada ihmaller yapılmakta ve ihmaller tamiri zor, pahalı zararlar meydana getirmektedir. Farklı oturmalar genel olarak zemin betonunun çatlamasına ve hatta kırılmasına yol açmaktadır. Saha betonlaması hangi teknikle yapılırsa yapılsın, betonun döküleceği zemin ne kadar sağlam ve uniform olursa betonlama işlemi o kadar başarılı olur. Zemin hazırlama işlemine öncelikle saha kotuna uygun olarak mevcut zeminin ıslah edilmesiyle başlanmalıdır. Eğer sahada nebati toprak var ise bu toprak kaldırılmalı, zemine en az 20 cm kalınlığında balans dolgu yapılmalı ve bu dolgunun üzerine ise 20 cm kalınlığında mekanik malzeme serilmelidir. Bu işlem her aşamada silindir ile sıkıştırılmalıdır. Seçilen mekanik malzemenin karışım olması ve sıkıştırıldıktan sonra su geçirimsiz özellikte olması önemlidir. Zemin sağlamlığına bağlı olarak, her zaman balans sermeye gerek yoktur ancak mekanik malzemenin her durumda serilmesi gerekmektedir. Buradaki amaç betonun altında gerekli olan uniform zeminin oluşturulması ve beton derzlerinden ve kenarlarından beton altına kaçan suyun alttaki zemine ulaşmasını ve buradaki zemini esnetmesini engellemektir.
İstasyon sahasının kotlamasını yaparken nelere dikkat etmeliyim ?
Saha kotlaması, yağmur veya saha yıkama sonucu, sahada biriken suyun sahanın dışına uzaklaştırılması için zemin betonunun eğimlerinin ayarlanması işlemidir. Akaryakıt istasyonları alt yapının yoğun olarak bulunduğu alanlardır. Dolayısıyla saha kotlarının belirlenmesi, sahada yer alacak diğer bütün altyapıların ve tesisatların kotlarının da koordineli bir şekilde belirlenmesi demektir. Saha kotlaması yapılırken şu hususlara dikkat edilmelidir; • İstasyon giriş ve çıkışları cephe aldıkları yolun kotuna uygun olarak belirlenmelidir, • Saha eğimi min:%0,5, maks:%2 olmalıdır, • İstasyon, giriş alanı, kanopi altı park alanı ve çıkış alanı olarak 3 ana bölme halinde düşünülmeli ve kotlar bu alanlara göre verilmelidir; • Kanopi altında, duran araçların hareket istikametine doğru eğim verilmemelidir, • Kanopi altına sahanın diğer alanlarının suyu gelmemelidir, • Sahanın eğimleri, saha suyunun en kısa mesafede ve en kısa sürede sahayı terk edecek şekilde verilmelidir. Beton konusunda diğer detaylara sunumlar başlığı altındaki “beton sorunları.ppt “ isimli dosyadan ulaşabilirsiniz.
Akaryakıt ve LPG istasyonu açmak istiyorum. Ruhsat almak için takip etmem gereken prosedürler nelerdir ? İstasyon arazim akaryakıt istasyonu için uygunmudur ?
Öncelikle akaryakıt ve LPG ruhsatı almak için izlemeniz gereken prosedür ve iş akışının mahalli idarelere göre farklılık gösterebileceğini ve bu konudaki en doğru bilgiyi bağlı olduğunuz belediyenin imar müdürlüğünden alabileceğinizi, hatırlatmak isterim. Ancak size yardımcı olmak için hazırladığım büyükşehir belediyelerinde izlemeniz gereken iş akışını sunumlar başlığı altındaki dosya vasıtasıyla sizinle paylaşmak isterim. Bu şema size izlemeniz gereken uzun ve zorlu yol hakkında bir ön bilgi verebilir. Ruhsat alınmasının bu uzun ve sıkıcı işlerini takip etmek üzere hizmet veren şirketler olup istemeniz durumunda Orak Danışmanlık olarak size tavsiyede bulunabiliriz. Arazinizin akaryakıt istasyonu için uygun olup olmadığını anlamak için arazinize ait, tapu, çap, röperli kroki, istikamet rölevesi gibi bilgileri göndemeniz halinde sizin için bir istasyon yerleşimi hazırlayabiliriz.
İstasyonumu yeniden yaptırmak istiyorum. En iyi müteahhit seçimini nasıl yapabilirim?. Dağıtım şirketlerinin yeterlilik verdikleri müteahhitlere iş yaptırmamın faydaları veya zararları nelerdir?
İstasyonunuzun hem idari otoritelerin ( Belediye, TSE vs. ) hem de dağıtım şirketi standartlarına uygun yapılması gerekmektedir. Bu konudaki standartlar ve son yapılan yenilikler, bu firmalar tarafından yakından takip edilmektedir, bu nedenle bir sorun yaşamamanız için Orak Danışmanlık olarak bizim tavsiyemiz, akredite müteahhitler ile çalışarak tam ve standart bir istasyona sahip olmanızdır. Ayrıca bir anlaşmazlık durumunda dağıtım şirketinizin de desteği ile sorunu çözmek daha kolay olacaktır. Firmaların verdikleri fiyatları mukayese ederken şirket standartlarını göz önünde bulundurmanızı ve detaylı olarak incelemenizi ve eğer fiyat yüksekse kaynağının ne olduğunu bulmanızı tavsiye ederim. Bazen doğru bir karşılaştırma yapılmadığı için fiyat size yüksek gözükebilir. Verilen fiyatların mukayesesi ve değerlendirilmesi aşamasında istemeniz durumunda Orak Danışmanlık olarak destek verebiliriz.
Tavanlardaki taşyünü plakalar sarardı, sebebi nedir ?
Bahsi geçen ortamlarda sigara içildiğinden, sigara dumanı sararmaya sebeb olacaktır. Paketler içinde satılan plakalardan satın alıp kolaylıkla kendiniz değiştirebilirsiniz. Sigara içmemenizi tavsiye ederiz.
Tuvaletlerde istenmeyen kokular oluşuyor, yok edemiyorum ?
Aydınlatmaya paralel çalışan havalandırmalar kullanmalısınız. Bunlar var gene de koku oluşuyorsa cihazları temizleyip, kanalları kontrol ediniz. Ters akım olup olmadığına da bakmalısınız.
İstasyon inşaatını kendim yapabilirmiyim?
Tecrübeli bir firma ile çalışmanız her şeyden önce iş bitiminde garantiye sahip olmanız anlamına gelir. Ayrıca garanti süresi bitmiş dahi olsa bir danışmana-yardımcıya sahip olmuş olursunuz. Elektrik, mekanik ve elektromekanik malzemelerin yoğun kullanıldığı istasyonlarda inşaat işleri de tecrübe gerektiren mühendislik uygulamalarıdır.
Tasarım Grup | Duygu AĞIRAL'ın katkılarıyla  |  XHTML 1.0 | CSS 2.1  |

ORAK Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. - Akaryakıt, danışmanlık, Akaryakıt İstasyonları, Petrol Sektörü, LPG danışmanlık, Proje Kontrolü, ISIG Eğitimleri, SEÇ Eğitimleri, SEÇ-G Eğitimleri, ISEÇ Eğitimleri, Emniyetli Çalışma, Akaryakıt İstasyonu Teknik Eğitimleri, LPG proje hizmetleri, Akaryakıt istasyonu proje hizmetleri, Müteahhit akreditasyonu, Müteahhit Yeterlilik, Müteahhit Ön yeterlilik, Müteahhit Emniyet Pasaportu, Safety, ISO 9001, OHSAS 14001, Akaryakıt İstasyon Ruhsatı, Akaryakıt İstasyon Yönetmeliği, Saha Betonu, TSE 12820, TSE 11939, Kaza Nedenleri, Kaza Önlemleri, İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Mevzuat, Mevzuatlar, Akaryakıt İstasyon Mevzuatları, Müteahhit Yeterliliği, Müteahhit Eğitimi, Tank Kaplaması, Tank Cidarlaması, Akaryakıt Tank Temizliği, Akaryakıt Tank Cidarlaması, Akaryakıt Tank Kaplaması, Akaryakıt Tank Tamiri, NEBOSH International General Certificate, NEBOSH, NEBOSH Uluslararası Sertifika Egitimi, NEBOSH İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, NEBOSH Training, NEBOSH IGC, NEBOSH Eğitimi, IOSH Managing Safely, IOSH Egitimi, IOSH İş Sağlığı ve Güvenliği