Yeraltı Tankımda delik olduğundan şüpheleniyorum nasıl kontrol edebilirim ? Delikse ne yapmalıyım ?

Yeraltı tankınızı enkısa zamanda test etmeli ve kaçak olup olmadığından emin olmalısınız. Yeraltı tankınızı en hassas şekilde test etme yöntemi vakum altında test yapmaktır. Bu yöntem Türkiyede yeni uygulanmaya başlanmış olup çok az sayıda firma tarafından yapılmaktadır.

Tankınızın delik olması durumunda tankınızı tek veya çift cidarlı olarak tamir etmeniz ( tank lining ) mümkündür. Gerekli izinleri alarak tankınızı yenileme yönteminide tercih edebilirsiniz ancak bu durumda istasyonunuzu daha uzun bir zaman kapalı tutmak ve daha masraflı bir yöntem tercih etmiş olabilirsiniz. izin almak konusununda herzaman kolay olmadığını hatırlatmak isterim.

İstemeniz durumunda ORAK danışmanlık olarak size konusunda uzman olan firmaları yönlendirebiliriz.

Hangi tür Paratoner kullanmayım, kontrolleri nasıl yapılmalı ?
Patlayıcı, parlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretiltiği ve depolandığı binalar, yıldırıma karşı yürürlükteki mevzuatın öngördüğü sistemlerle donatılmalıdır. Bu kapsamda Radyoaktif özelliği bulunmayan aktif paratonerler kullanabilirsiniz.Paratonerler ve yıldırıma karşı alınan diğer koruyucu tedbirler yılda enaz bir defa ehliyetli bir elemana kontrol ettirilmelidir. Düzenlenen belge ilgililerin her istediğinde gösterilmek üzere istasyonda saklanmalıdır. ( Par.Pat.Tehlikeli ve Zararlı Mad. Çalışan İşlerde Alınacak Ted. Hak. Tüzük Madde. 57 )
Topraklama tesisatının kontrolünü nasıl yapabilirim ?
Bir topraklama sisteminin saha uygulama ve denetleme planı bulunmalıdır. Bu plan üzerinde, topraklayıcıların yerleri, çeşitleri, boyutları, topraklama için kullanılan malzemeler, gömülme derinlikleri, topraklama iletkenlerinin cinsi, ölçme yapılabilecek ayırma noktaları, başka topraklayıcılarla bağlantı yerleri, topraklamalara ilişkin direnç değerleri, topraklamanın yapıldığı tarih, ölçmeyi yapan elektrik mühendisi gösterilmelidir. Topraklama tesislerinin muayene, ölçme ve denetleme periyotları sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için 1 yıldır. Topraklama tesisatı konusu akaryakıt istasyonları için hayati öneme sahip bir konu olup istediğiniz takdirde konusunda uzman firmaları size yönlendirebiliriz. ( İş Kanunu Madde.77, Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği Madde.10 )
İstasyonumda oluşan elektrik-mekanik malzemelerin arızalarında kimleri aramalıyım ?
İstasyon inşaatını yapan yüklenici firmadan iş bitiminde kullanılan malzemelerin marka ve modellerin isimlerini içeren liste ve bu malzemelerin garantileri hakkında bilgi alınız. Bu listede yetkili servis ve üreticilerin iletişim bilgileri olması yararınıza olacaktır. Arıza durumunda bu yetkili firmaları aramanız sorunun çözümü için büyük fayda sağlayacaktır.
Tasarım Grup | Duygu AĞIRAL'ın katkılarıyla  |  XHTML 1.0 | CSS 2.1  |

ORAK Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. - Akaryakıt, danışmanlık, Akaryakıt İstasyonları, Petrol Sektörü, LPG danışmanlık, Proje Kontrolü, ISIG Eğitimleri, SEÇ Eğitimleri, SEÇ-G Eğitimleri, ISEÇ Eğitimleri, Emniyetli Çalışma, Akaryakıt İstasyonu Teknik Eğitimleri, LPG proje hizmetleri, Akaryakıt istasyonu proje hizmetleri, Müteahhit akreditasyonu, Müteahhit Yeterlilik, Müteahhit Ön yeterlilik, Müteahhit Emniyet Pasaportu, Safety, ISO 9001, OHSAS 14001, Akaryakıt İstasyon Ruhsatı, Akaryakıt İstasyon Yönetmeliği, Saha Betonu, TSE 12820, TSE 11939, Kaza Nedenleri, Kaza Önlemleri, İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Mevzuat, Mevzuatlar, Akaryakıt İstasyon Mevzuatları, Müteahhit Yeterliliği, Müteahhit Eğitimi, Tank Kaplaması, Tank Cidarlaması, Akaryakıt Tank Temizliği, Akaryakıt Tank Cidarlaması, Akaryakıt Tank Kaplaması, Akaryakıt Tank Tamiri, NEBOSH International General Certificate, NEBOSH, NEBOSH Uluslararası Sertifika Egitimi, NEBOSH İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, NEBOSH Training, NEBOSH IGC, NEBOSH Eğitimi, IOSH Managing Safely, IOSH Egitimi, IOSH İş Sağlığı ve Güvenliği