İstasyonu ziyaret eden müfettişler Ex-Proof belgesi istiyorlar, bu belge nedir ? ve hangi ekipmanlar için nasıl alınmalıdır?

İşyerinizde Bolge 0 ve Bolge 1 ( bu tanımlar hakkında sunumlar başlığı altındaki ilgili sunumu bulabilirsiniz ) patlayıcı ortamlarda bulunan , elektrikle çalışan hertürlü makine teçhizat ve aydınlatma v.s sistemleri ex-proof ( patlamaya sebep olmayan ) özellikte olmalıdır. Bunu gösteren  belgeleri ürün temin ettiğiniz satıcı firmalardan alabilirsiniz. Tesistınız üzerinde yapılacak hertürlü bakım-onarım işleri bu iş için yetkili teknik elemanlarca yapılmalı ve tesisatın ex-proof özelliğinin korunduğu belgelendirilmelidir. ( Par.Pat.Teh. ve Zararlı Mad. Çal. İşyerleri ve işlerde alınacak ted.Haz.Tüz. Madde 25, TS 11939 Madde.2.4, TS 12820 Madde.1.5 )

LPG istasyolarındaki özel çekme mesafeleri ve istekler nelerdir ?
Bu konuyu çok detaylı ve istasyonunuzun içerdiği risklere göre değerlendirmek daha doğru olacaktır. Örnek vermek gerekirse LPG tanklarının elektrik hatlarından min. 9 m olması gerekir. Bu konudaki detaylı bilgileri ilgili yönetmeliklerden takip edebilirsiniz bu mevzuatlara "mevzuatlar " başlığı altında bulabilirsiniz. ( Par.Pat. Madde.73-77, TSE 11939 ) İstemeniz durumunda istasyonunuza özel proje ve imalat çalışması yapacak konusunda uzman firmaları yönlendirebiliriz.
LPG ve Akaryakıt istasyonlarında çalışan personel hangi eğitimleri ve kimden almalıdır ?
Akaryakıt istasyonlarında çalışanlar özellikle akaryakıtın özellikleri ve meydana getireceği tehlikeler ve yangına müdehale konusunda eğitimine tabi tutulmalıdırlar. Bu sertifika ana dağıtım şirketleri tarafından veya ana dağıtım şirketinin yetkili kılacağı kişi ve kuruluşlar tarafından verilmelidir ( Par.Pat.Tehlikeli ve Zararlı Mad. Madde.73, TSE12820 Madde 1.10.4) LPG piyası eğitim yönetmeliğine göre LPG piyasında görev yapan sorumlu müdür, tanker şöförü, dolum personeli, tüp dolum personeli, test ve muayene elemanları, otogaz dolum personeli, pompa görevlileri, projelendirme ve imalatında görev alan diğer personelin TMMOB ye bağlı ilgili meslek odaları tarafından eğitilmesi ve belgelendirilmesi zorunluluğu hüküm altına alınmıştır. Konuyla ilgili LPG Sorumlu Müdür ve LPG Yetkili Personeli olmak üzere iki ana alanda eğitimler düzenlenmektedir.
TSE Hizmet yeterlilik belgesi nedir ?
TSE 11939 LPG standartlarına göre üretilmiş bütün LPG İkmal istasyonları TSE Hizmet yeterlilik belgesi almak zorundadırlar. Açılış rusatı öncesi alınması gereken bu belge olmadan tesislerin işletmeye alınması mümkün olmamaktadır. ( LPG ile çalışan motorlu taşıtlar için ikmal istasyonları yönetmeliği Madde.19 )
LPG Sorumlu Müdürü nedir ? Akaryakıt istasyonumda LPG de satıyorum beni etkiliyormu ?
LPG satılan istasyonlarda işlerin yetkili bir uzmanın gözetiminde yürütülmesi için, sorumlu müdür bulundurulması zorunludur. Sorumlu müdür, kimya , makina mühendisi, petrol veya çevre mühendisliği dallarından herhangi birinin eğitimini almış bir mühendis olmalıdır. Bir mühendis aynı il sınırları içerisinde faaliyet göstere ve enfazla beş LPG ikmal istasyonundan sorumlu olabilir. ( İş Kanunu Madde.77, LPG ile çalışan motorlu taşıtlar için ikmal istasyonları yönetmeliği madde.19 )
Tasarım Grup | Duygu AĞIRAL'ın katkılarıyla  |  XHTML 1.0 | CSS 2.1  |

ORAK Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. - Akaryakıt, danışmanlık, Akaryakıt İstasyonları, Petrol Sektörü, LPG danışmanlık, Proje Kontrolü, ISIG Eğitimleri, SEÇ Eğitimleri, SEÇ-G Eğitimleri, ISEÇ Eğitimleri, Emniyetli Çalışma, Akaryakıt İstasyonu Teknik Eğitimleri, LPG proje hizmetleri, Akaryakıt istasyonu proje hizmetleri, Müteahhit akreditasyonu, Müteahhit Yeterlilik, Müteahhit Ön yeterlilik, Müteahhit Emniyet Pasaportu, Safety, ISO 9001, OHSAS 14001, Akaryakıt İstasyon Ruhsatı, Akaryakıt İstasyon Yönetmeliği, Saha Betonu, TSE 12820, TSE 11939, Kaza Nedenleri, Kaza Önlemleri, İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Mevzuat, Mevzuatlar, Akaryakıt İstasyon Mevzuatları, Müteahhit Yeterliliği, Müteahhit Eğitimi, Tank Kaplaması, Tank Cidarlaması, Akaryakıt Tank Temizliği, Akaryakıt Tank Cidarlaması, Akaryakıt Tank Kaplaması, Akaryakıt Tank Tamiri, NEBOSH International General Certificate, NEBOSH, NEBOSH Uluslararası Sertifika Egitimi, NEBOSH İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, NEBOSH Training, NEBOSH IGC, NEBOSH Eğitimi, IOSH Managing Safely, IOSH Egitimi, IOSH İş Sağlığı ve Güvenliği