Tanker şöförlerinin alması gereken belgeler nelerdir ?

SÜRÜCÜLERİN ALMASI GEREKEN BELGELER

SRC BELGESİ: SRC Belgesi uluslararası ve yurtiçi yolcu ve yük taşımacılığı yapan kamyon, kamyonet, otobüs ve minibüs gibi ticari araç kullanan şoförlerin Mesleki Yeterlilik Belgesidir.

PSİKOTEKNİK BELGESİ: Sağlık bakanlığı tarafından onaylı kurumlar tarafından kişinin bedensel ve psikolojik durumunun sürücülük yapmaya elverişli olduğunu, psikolog ve simülatör aletinin vermiş olduğu rapor ve bu raporun Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanması sonucunda sahip olacağınız bir belgedir.

Yer altında hangi tür tanklar kullanılabilir? Tek cidarlı tanklar kaplatılmak suretiyle kullanılabilir mi?

TS 712 ve TS 8993 e uygun olarak yapılmış tek/ çift cidarlı tanklar ve TS EN 976 'e uygun olarak yapılmış GRP ( Cam Elyaf Takviyeli Plastik ) tanklar petrol ürünlerini depolamak maksadıyla yeraltında kullanılabilirler.

Tek cidarlı tankları kaplayarak kullanmak mümkün olup bu konuda Türkiyede yeni faaliyete başlamış olan SOCOMEX firması yaptığı tek ve çift cidarlı kaplamalara 20 yıl garanti vermektedir.( 0 216 314 00 61)

İstasyonu ziyaret eden müfettişler Ex-Proof belgesi istiyorlar, bu belge nedir ? ve hangi ekipmanlar için nasıl alınmalıdır?

İşyerinizde Bolge 0 ve Bolge 1 ( bu tanımlar hakkında sunumlar başlığı altındaki ilgili sunumu bulabilirsiniz ) patlayıcı ortamlarda bulunan , elektrikle çalışan hertürlü makine teçhizat ve aydınlatma v.s sistemleri ex-proof ( patlamaya sebep olmayan ) özellikte olmalıdır. Bunu gösteren  belgeleri ürün temin ettiğiniz satıcı firmalardan alabilirsiniz. Tesistınız üzerinde yapılacak hertürlü bakım-onarım işleri bu iş için yetkili teknik elemanlarca yapılmalı ve tesisatın ex-proof özelliğinin korunduğu belgelendirilmelidir. ( Par.Pat.Teh. ve Zararlı Mad. Çal. İşyerleri ve işlerde alınacak ted.Haz.Tüz. Madde 25, TS 11939 Madde.2.4, TS 12820 Madde.1.5 )

Rekabet kurumu tarafından yayınlanan intifa hakkı ile ilgili beşyıllık muafiyetten yararlanma sürelerinin hesaplanmasında hangi tarihler esas alınacaktır.

Beş yıllık sürenin tespitinde dağıtıcı ve bayi arasındaki kesintisiz olarak süregelen dikey ilişki değerlendirilecektir. Dikey ilişkiden kasıt taraflar arasın daki bayilik, intifa hakkı, kira gibi benzer sözleşmelerden oluşan hukuki ve iktisadi ilişki bütünüdür.

Bu Bağlamada taraflar arasında süregelen rekabet yasağına dayalı dikey ilişkiye başlangıç teşkileden ilk anlaşmanın yapıldığı tarih esas alınacaktır. Bu konuda daha detaylı bilgiyi EPDK web sayfasında bulabilirsiniz.

Rekabet Kurumu tarafından yayımlanan kararlarda, intifa hakkının grup muafiyetinden yararlanma süresinin beş yıl ile sınırlandırıldığı belirtiliyor. Bu sınırlama her koşulda geçerlimidir ?

İntifa ve benzer etkiye sahip sözleşmelerin muafiyetten yararlanma sürelerinin beş yıl ile sınırlandırılmasının nedeni, bu tür sözleşmelerin bayiler üzerine getirilen rekabet yasağının süresini fiiline uzatarak, 200272 sayılı tebliğ ile izin verilen beş yılın ötesine taşımasıdır. Dolayısıyla bu sınırlama, intifa ve kira gibi sözleşmelerde bayilik sözleşmesinin tarafların hukuki yada iktisadi olarak aynı olmaları halinde geçerlidir. Bu konuda daha detaylı bilgiyi EPDK web sayfasında bulabilirsiniz.

K Belgesi nedir ? Yalnızca kendi akaryakıt istasyonlarına taşıma yapan bayiler bu belgeyi almak zorundamıdır ?

K Yetki belgesi : Ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşıma şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.

K1 Yetki belgesi : Kendi adına kayıtlı araçlarla yurtiçinde ve İliçinde başkasına ait eşya taşımacılığı (Nakliyecilik) yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belgedir. K2 Yetki belgesi: Kendi adına kayıtlı araçlarla sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belgedir.

K YETKİ BELGESİ OLMADAN TAŞIMA YAPMANIN CEZASI 5.000 TL DİR. 25.2.2004 tarihli ve 25384 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmış ve yeni yönetmelik 11.6.2009 günlü ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de ya-yımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tönetmeliklerde yapılan yeni K1 ve K2 belgelerinin lisans belgelerine tescillenmesi işlemide kaldırılmıştır.

Yeraltı Tankımda delik olduğundan şüpheleniyorum nasıl kontrol edebilirim ? Delikse ne yapmalıyım ?

Yeraltı tankınızı enkısa zamanda test etmeli ve kaçak olup olmadığından emin olmalısınız. Yeraltı tankınızı en hassas şekilde test etme yöntemi vakum altında test yapmaktır. Bu yöntem Türkiyede yeni uygulanmaya başlanmış olup çok az sayıda firma tarafından yapılmaktadır.

Tankınızın delik olması durumunda tankınızı tek veya çift cidarlı olarak tamir etmeniz ( tank lining ) mümkündür. Gerekli izinleri alarak tankınızı yenileme yönteminide tercih edebilirsiniz ancak bu durumda istasyonunuzu daha uzun bir zaman kapalı tutmak ve daha masraflı bir yöntem tercih etmiş olabilirsiniz. izin almak konusununda herzaman kolay olmadığını hatırlatmak isterim.

İstemeniz durumunda ORAK danışmanlık olarak size konusunda uzman olan firmaları yönlendirebiliriz.

LPG istasyolarındaki özel çekme mesafeleri ve istekler nelerdir ?
Bu konuyu çok detaylı ve istasyonunuzun içerdiği risklere göre değerlendirmek daha doğru olacaktır. Örnek vermek gerekirse LPG tanklarının elektrik hatlarından min. 9 m olması gerekir. Bu konudaki detaylı bilgileri ilgili yönetmeliklerden takip edebilirsiniz bu mevzuatlara "mevzuatlar " başlığı altında bulabilirsiniz. ( Par.Pat. Madde.73-77, TSE 11939 ) İstemeniz durumunda istasyonunuza özel proje ve imalat çalışması yapacak konusunda uzman firmaları yönlendirebiliriz.
LPG ve Akaryakıt istasyonlarında çalışan personel hangi eğitimleri ve kimden almalıdır ?
Akaryakıt istasyonlarında çalışanlar özellikle akaryakıtın özellikleri ve meydana getireceği tehlikeler ve yangına müdehale konusunda eğitimine tabi tutulmalıdırlar. Bu sertifika ana dağıtım şirketleri tarafından veya ana dağıtım şirketinin yetkili kılacağı kişi ve kuruluşlar tarafından verilmelidir ( Par.Pat.Tehlikeli ve Zararlı Mad. Madde.73, TSE12820 Madde 1.10.4) LPG piyası eğitim yönetmeliğine göre LPG piyasında görev yapan sorumlu müdür, tanker şöförü, dolum personeli, tüp dolum personeli, test ve muayene elemanları, otogaz dolum personeli, pompa görevlileri, projelendirme ve imalatında görev alan diğer personelin TMMOB ye bağlı ilgili meslek odaları tarafından eğitilmesi ve belgelendirilmesi zorunluluğu hüküm altına alınmıştır. Konuyla ilgili LPG Sorumlu Müdür ve LPG Yetkili Personeli olmak üzere iki ana alanda eğitimler düzenlenmektedir.
Hangi tür Paratoner kullanmayım, kontrolleri nasıl yapılmalı ?
Patlayıcı, parlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretiltiği ve depolandığı binalar, yıldırıma karşı yürürlükteki mevzuatın öngördüğü sistemlerle donatılmalıdır. Bu kapsamda Radyoaktif özelliği bulunmayan aktif paratonerler kullanabilirsiniz.Paratonerler ve yıldırıma karşı alınan diğer koruyucu tedbirler yılda enaz bir defa ehliyetli bir elemana kontrol ettirilmelidir. Düzenlenen belge ilgililerin her istediğinde gösterilmek üzere istasyonda saklanmalıdır. ( Par.Pat.Tehlikeli ve Zararlı Mad. Çalışan İşlerde Alınacak Ted. Hak. Tüzük Madde. 57 )
Tasarım Grup | Duygu AĞIRAL'ın katkılarıyla  |  XHTML 1.0 | CSS 2.1  |

ORAK Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. - Akaryakıt, danışmanlık, Akaryakıt İstasyonları, Petrol Sektörü, LPG danışmanlık, Proje Kontrolü, ISIG Eğitimleri, SEÇ Eğitimleri, SEÇ-G Eğitimleri, ISEÇ Eğitimleri, Emniyetli Çalışma, Akaryakıt İstasyonu Teknik Eğitimleri, LPG proje hizmetleri, Akaryakıt istasyonu proje hizmetleri, Müteahhit akreditasyonu, Müteahhit Yeterlilik, Müteahhit Ön yeterlilik, Müteahhit Emniyet Pasaportu, Safety, ISO 9001, OHSAS 14001, Akaryakıt İstasyon Ruhsatı, Akaryakıt İstasyon Yönetmeliği, Saha Betonu, TSE 12820, TSE 11939, Kaza Nedenleri, Kaza Önlemleri, İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Mevzuat, Mevzuatlar, Akaryakıt İstasyon Mevzuatları, Müteahhit Yeterliliği, Müteahhit Eğitimi, Tank Kaplaması, Tank Cidarlaması, Akaryakıt Tank Temizliği, Akaryakıt Tank Cidarlaması, Akaryakıt Tank Kaplaması, Akaryakıt Tank Tamiri, NEBOSH International General Certificate, NEBOSH, NEBOSH Uluslararası Sertifika Egitimi, NEBOSH İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, NEBOSH Training, NEBOSH IGC, NEBOSH Eğitimi, IOSH Managing Safely, IOSH Egitimi, IOSH İş Sağlığı ve Güvenliği