Break-away ekipmanı nedir? Kullanımı zorunlu mudur?
Break-away bir emniyet ekipmanıdır ve akaryakıt hortumu üzerine bağlantısı yapılır. Araçlara dolum esnasında aracın tabanca depodan alınmadan önce harekete geçmesi durumunda kırılma noktasından koparak dispenserin devrilmemesini, hortum kopmalarından dolayı etrafa yakıt saçılmamasını engeller. Kullanımı Sağlık Emniyet ve Çevre açısından zorunludur.
Hortum iletkenliği nedir? Hortum bu özelliğe sahip olmak zorunda mıdır?
Statik elektrikten kaynaklanacak problemleri ortadan kaldırmak için dispenserin topraklamasının tabancanın ucuna kadar devam etmesi gerekmektedir. Tabanca ile dispenser arasındaki akaryakıt hortumunun da bu durumda iletken olması gerekmektedir. Hortum iletkenliğinin belirli dönemlerde kontrol edilerek problem varsa giderilmesi gerekmektedir.
Tank menhollerinde ve pompa altlarına ne tip kablolar çekmem gerekir?
Tank menhollerinde dalgıç motorları için 4x2,5 mm2 bir adet yer altı kablosu çekilmesi yeterlidir. Fakat, daha sonradan kabloda problem oluşma ihtimali göz önünde bulundurularak iki adet çekilmesinde fayda vardır. Akaryakıt pompaları içinde iki adet 4x2,5 mm2 yer altı kablosu çekilmesi yeterli olacaktır..
Tank üstü ve pompa altında kullanılan sumpların kullanım amaçları nedir?
Akaryakıta uygun plastik tesisat kullanımı ile sadece pompa altlarında ve tank üstlerinde ekler yapılmaktadır. Bu eklerde kullanım süresince oluşabilecek kaçaklarda yakıtın toprağa gitmemesi ve zayi olmaması için pompa altı sump ve tank üstü sump kullanılmaktadır. Bu sumplara boru geçişleri ve kablo geçişlerinde entry-boot ile geçiş yapılır. Bu entry-bootlar sumpların izolasyonunu sağlar. Dışarıdan sump içine su girişini ve sump içinde biriken yakıtın dışarıya sızmasını engeller. Bu durumda sump montajı çok önemlidir. İzolasyonlar çok iyi yapılmak durumundadır. Yoksa sump kullanımını maliyetten başka bir şey getirmeyecektir. Arzu etmeniz durumunda ORAK Danışmanlık olarak bu konuda uzman firmaları size yönlendirebiliriz.
Dalgıç pompada üzerinde bulunan kaçak dedektörünün görevi nedir? Nasıl çalışır?
Leak dedektörün Türkçe anlamı kaçak algılayıcıdır. Türkiye’de genelde mekanik leak dedektörler kullanılmaktadır. Kaçak dedektörleri hat basıncına göre çalışır. Şu nokta çok önemlidir. Satış esnasında meydana gelen kaçaklar mekanik kaçak dedektörleri tarafından algılanmaz. Eğer böyle olmasaydı tabancadan satış yapılan yakıtta bir kaçak olarak algılanacağı için pompanın kullanımı mümkün olmazdı. Kaçak dedektörleri sadece dalgıç pompa dururken hat basıncı sıfıra düştüğü zaman devreye girer ve hattı kapatır. Dalgıçlı sistemlerde tabanca kaldırıldığı zaman düşük debide satış varsa dedektörün kapattığı ve kaçak olduğu ilk akla gelen noktalardan bir tanesi olmalıdır. Hatta oluşabilecek min. 12 lt/saat olan kaçaklar bu sistemle algılanabilmektedir. Kaçak dedektörlerinin belirli dönemlerde periyodik bakımlarının ve testlerinin yapılması gerekmektedir. Dalgıçlı sistemlerde leak dedektör kullanılmaz ise kaçak algılanmaz ve toprağa sürekli yakıt kaçar ve stok kontrolüne kadar hissedilmez.Uzman firmalar tarafından periyodik kontrollerin yapılması ve mekanik kaçak dedektörünüzün çalışıp çalışmadığı mutlaka kontrol edilmelidir.
Plastik tesisat sadece basınçlı hatlarda mı kullanılır?
Plastik tesisat emişli tesisatlarda da kullanılabilir. Galvanizli borulara göre işçiliği çok daha kolaydır.

Dalgıç ve akaryakıt pompaları için gerekli olan elektrik dağıtım panosunda hangi ekipmanları kullanmam zorunludur?

Dalgıç pompalarda Türkiye’de triphase motorlar kullanılmaktadır. Bu motorların elektrikle ilgili problemlerden korumak için dalgıç pompa panosunda her dalgıç için motor koruma rölesi, termik ve triphase sigorta kullanılması gerekmektedir. Normal durumda panoda bir adet motor koruma rölesinin olması yeterlidir. Yalnız bu ekipmanın arıza yaptığı durumlarda bütün ürünlerin satışı duracaktır. Her dalgıç motoru için ayrı ayrı kullanılması sadece o dalgıç pompanın çalıştığı ürünü etkileyecektir. Diğer ürünlerin satışında bir problem olmayacaktır.

Klimalar yeterince ısıtmıyor-soğutmuyor ne yapmalıyım ?
İşin uzmanı firmalarla bakım anlaşması yapmanızı öneririz. Ya da sezon öncelerinde yetkili servis çağırabilirsiniz. Klimaların temizliğinin-bakımının yapılması randıman artışı sağlar, ayrıca elektrik tüketimleri düşer.
Tasarım Grup | Duygu AĞIRAL'ın katkılarıyla  |  XHTML 1.0 | CSS 2.1  |

ORAK Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. - Akaryakıt, danışmanlık, Akaryakıt İstasyonları, Petrol Sektörü, LPG danışmanlık, Proje Kontrolü, ISIG Eğitimleri, SEÇ Eğitimleri, SEÇ-G Eğitimleri, ISEÇ Eğitimleri, Emniyetli Çalışma, Akaryakıt İstasyonu Teknik Eğitimleri, LPG proje hizmetleri, Akaryakıt istasyonu proje hizmetleri, Müteahhit akreditasyonu, Müteahhit Yeterlilik, Müteahhit Ön yeterlilik, Müteahhit Emniyet Pasaportu, Safety, ISO 9001, OHSAS 14001, Akaryakıt İstasyon Ruhsatı, Akaryakıt İstasyon Yönetmeliği, Saha Betonu, TSE 12820, TSE 11939, Kaza Nedenleri, Kaza Önlemleri, İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Mevzuat, Mevzuatlar, Akaryakıt İstasyon Mevzuatları, Müteahhit Yeterliliği, Müteahhit Eğitimi, Tank Kaplaması, Tank Cidarlaması, Akaryakıt Tank Temizliği, Akaryakıt Tank Cidarlaması, Akaryakıt Tank Kaplaması, Akaryakıt Tank Tamiri, NEBOSH International General Certificate, NEBOSH, NEBOSH Uluslararası Sertifika Egitimi, NEBOSH İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, NEBOSH Training, NEBOSH IGC, NEBOSH Eğitimi, IOSH Managing Safely, IOSH Egitimi, IOSH İş Sağlığı ve Güvenliği